Kyrkligt samarbete

Lokalt i Knivsta samarbetar Gredelbykyrkan med Svenska kyrkan, Knivsta pastorat. Samarbetet diskuteras och planeras i Knivsta Ekumeniska Råd (KER) som träffas några gånger per termin. Samarbetet tar sig uttryck i t.ex. ekumeniska gudstjänster, pilgrimsvandringar och föredrag.

Gredelbykyrkan samarbetar med andra kyrkor

Gredelbykyrkan samarbetar med Sätunakyrkan i Märsta och med Salem, Sigtuna Baptistförsamling. Pastorerna i de tre kyrkorna träffas regelbundet och exempel på samarbetet är gemensamma gudstjänster, konserter, retreater och församlingsläger.