Internationellt

Internationella kontakter:

Gredelbykyrkan har ett betydelsefullt internationellt kontaktnät framför allt via det kyrkosamfund som församlingen är en del av, Equmeniakyrkan. Dessutom har Gredelbykyrkan kontakt med två församlingar i olika delar av världen:

1. Bandalungwa i Kinshasa

Videofilm från Bandalungwa på Youtube

2. Betel församlingen i Cojutepeque, El Salvador

Följ Betelförsamlingen på Facebook och Youtube.

I samband med olika aktiviteter under året stöds också Diakonias arbete.
Diakonia är ett gemensamt biståndsarbete för olika kyrkor i Sverige. De senaste åren har insamlingarna framför allt gällt Världens barn.

Vill du veta mer? Kontakta internationella rådet: Margareta Larsson 070-627 90 76.