Knivsta Ekumeniska bönegemenskap

Mötestider:

Träffas i Gredelbykyrkan:

Måndag 18 september kl. 19. Kapitel: Åt alla folk

Torsdag 5 oktober kl. 19. Kapitel: Partiell inre synnedsättning

Torsdag 19 oktober kl. 19. Kapitel: Första stegen på korsets väg.

Välkommen!