Knivsta Ekumeniska bönegemenskap

Mötestider:

Träffas i Gredelbykyrkans nedre våning

Måndag 7/11 kl. 19

Torsdag 24/11 kl. 19

Måndag 5/12 kl. 19

Välkommen!