Knivsta Ekumeniska bönegemenskap

Mötestider:

Träffas i Gredelbykyrkans nedre våning

Torsdag 2/6 19.00

Torsdag 16/6 kl. 19.00

Torsdag 11/8 kl. 19.00

Välkommen!