Knivsta Ekumeniska bönegemenskap

Mötestider:

Träffas i Gredelbykyrkan:

Torsdag 9/2 kl. 19.00

Måndag 27/2 kl. 19.00

Torsdag 16/3 kl. 19.00

Måndag 27/3 kl. 19.00

Tisdag 11/4 kl. 19.00

Välkommen!