Knivsta Ekumeniska bönegemenskap

Mötestider:

Träffas i Gredelbykyrkan:

Torsdag 8 februari kl. 19.00

Torsdag 26 februari kl. 19.00

Torsdag 7 mars kl. 19.00

Måndag 18 mars kl. 19.00

Välkommen!