Ge en gåva

Kollekt och gåvor

Så här kan du stödja verksamheten i Gredelbykyrkan:

De flesta söndagar tar vi upp en kollekt till församlingens arbete.

Du kan ge din gåva via Swish med nr 123 55 45 330. Om insättningen skall riktas till något särskilt ändamål så kan man skriva det i meddelandefältet annars bokförs det som gåva.

Du kan ge din gåva via församlingens plusgirokonto 33 67 53-9.

Du kan be din bank ordna med en stående överföring från ditt bankkonto till församlingens plusgirokonto.

Du kan ansluta dig till kyrkoavgiften. Då dras med Skatteverkets hjälp automatiskt 1 % av din årsinkomst, 68 procent av detta går direkt till den församling som du själv väljer, 19 procent går till församlingsutveckling och stöd till församlingar med särskilda behov och 10 procent går till pionjärsatsningar.
För att ansluta dig till kyrkoavgiften måste du lämna ett skriftligt medgivande senast 31/10 för att det ska gälla året därpå. Det gäller sedan tills vidare eller tills du återtar ditt medgivande. 
Om du är medlem i Svenska kyrkan eller annat samfund med obligatorisk kyrkoavgift kan du välja att gå ur det andra samfundet eller ge dubbel kyrkoavgift.
Mer information, blanketter och hjälp med ev. utträde kan du få via http://equmeniakyrkan.se/kyrkoavgiften/