Gredelbykyrkans kör

Kom med och sjung i Gredelbykyrkans kör!!

Kören medverkar regelbundet vid gudstjänster i Gredelbykyrkan och gör även samarrangemang med andra körer och också egna utflykter någon gång per år.

Repertoaren är blandad med både äldre och modernare sånger.

Vi träffas till övning de flesta onsdagar klockan 19.00 i Gredelbykyrkan.

Kontaktperson: Karin Svanäng, 0705-61 10 76 karinsvanang@hotmail.com

Kören drivs med stöd av studieförbundet Bilda.

100 år av körsång – i ett växande Knivsta

Se den filmade föreställningen här

Föreställningen ägde rum lördagen den 13 november kl. 16.00 i Centrum för idrott och kultur, Parkvägen 31 A i Knivsta. 

En föreställning som kommer ur ett arbete i en studiecirkel som fått ersätta körsången för Gredelbykyrkans kör under coronatiden.

Föreställningen beskriver en resa i sång, bild och drama från 1920-talets väckelse i ett växande samhälle och 100 år genom årtionden fram till idag.

Med stöd från:

Sajtlogga

Sånglista med textförfattare och kompositörer i föreställningen 13/11

Historik och bildspel som tagits fram under projektet om kören 100 år.