Gredelbykyrkans kör

Körens 100årslogga

100 år av körsång i ett växande Knivsta

En föreställning som kommer ur ett arbete i en studiecirkel som fått ersätta körsången för Gredelbykyrkans kör under denna corona-tid.

Följ med på en resa i sång, bild och drama från 1920-talets väckelse i ett växande samhälle och 100 år genom årtionden fram till idag.

Föreställningen äger rum lördag den 13 november kl. 16.00 i Centrum för idrott och kultur, Parkvägen 31 A i Knivsta. 

Fri entré!

Välkommen!

Bild på inbjudan

Tidigare information:

Välkommen till ”100 år av körsång i ett växande Knivsta” den 13 november 2021!

Den 13 november 2021 inbjuder Gredelbykyrkan och dess kör till att både få sjunga, själva och tillsammans med andra, och att visa upp en del av det material som skapats.

I samarbete med studieförbundet

k

Körens 100årslogga

Gredelbykyrkans kör 100 år 2020

År 2020 har Gredelbykyrkans kör verkat i 100 år och det hade vi tänkt fira med pompa och ståt under hösten. Men så blev det inte på grund av Covid -19.

Som alternativ till körsång startades därför en studiecirkel för att samtala om och ta fram material omkring körens historia, sången och musiken i Gredelbykyrkan genom åren.

Möten har under vintern skett digitalt och arbetet med att förbereda firandet den 13 november pågår.

Kontaktperson: karinsvanang@hotmail.com

Körens verksamhet i normala fall:

Kom med och sjung i Gredelbykyrkans kör!!

Kören medverkar regelbundet vid gudstjänster i Gredelbykyrkan och gör även samarrangemang med andra körer och också egna utflykter någon gång per år.

Repertoaren är blandad med både äldre och modernare sånger.

Vi träffas till övning de flesta onsdagar klockan 19.00 i Gredelbykyrkan.

Kontaktperson: Karin Svanäng, 0705-61 10 76 karinsvanang@hotmail.com