Gredelbykyrkans kör

Körens 100årslogga

Gredelbykyrkans kör 100 år 2020

År 2020 har Gredelbykyrkans kör verkat i 100 år och det hade vi tänkt fira med pompa och ståt under hösten. Men så blev det inte på grund av Covid -19.

Som alternativ till körsång har därför en studiecirkel startats för att samtala om och ta fram material omkring körens historia och sången och musiken i Gredelbykyrkan genom åren.

Alla som vill vara med är varmt välkomna, alltså inte bara körmedlemmar.

För närvarande sker möten digitalt, om du vill vara med kan du kontakta karinsvanang@hotmail.com

Kören firar 100 år, men efter 101 år

Den 13 november 2021 planerar kören att både få sjunga, själva och tillsammans med andra, och att visa upp en del av det material som skapats.

Körens verksamhet i normala fall:

Kom med och sjung i Gredelbykyrkans kör!!

Kören medverkar regelbundet vid gudstjänster i Gredelbykyrkan och gör även samarrangemang med andra körer och också egna utflykter någon gång per år.

Repertoaren är blandad med både äldre och modernare sånger.

Vi träffas till övning de flesta onsdagar klockan 19.00 i Gredelbykyrkan.

Kontaktperson: Karin Svanäng, 0705-61 10 76 karinsvanang@hotmail.com