Inspelade gudstjänster och andakter

Livesända gudstjänster

Inspelningar finns på Gredelbykyrkans Facebook och på TBN Play.

Inspelade gudstjänster och andakter

Övriga video- eller ljudinspelningar finns här:

Gudstjänst söndag 30/1 2022

Medverkande: Ragnar Brugård, Maria Gustavsson.

Musik: Karin Svanäng

Inspelning: Sören Svanäng

Andakt på nyårsdagen 1/1 2022

Medverkande: Anne-Marie Morhed och Göran Nilsson.

Orgelmusik: Markus Wallmark

Inspelning och sångmedverkan: Sören Svanäng

Andakt fjärde advent, 19 december 2021

Förinspelad andakt med tema ”Herrens moder”.

Familjen Nimmersjö medverkar.

Gudstjänst första advent, 28 november 2021

Medverkande: Rut Casserfelt, Margareta Larsson, Gredelbykyrkans kör under ledning av Karin Svanäng, Aaldert deBoer orgel.

/

Gudstjänst 22 augusti 2021

En gudstjänst med tema Frihet i Kristus

Rut Casserfelt, Monica Svanäng, Karin Svanäng.

Lyssna här!

/

Andakt 1 augusti 2021

En andakt med tema ”Goda förvaltare”.

Ragnar Brugård, Victoria Renulf, Felicia Renulf, Fredrik Renulf.

Lyssna här!

Andakt 18 juli 2021

En andakt om söndagens text ”Jesus förhärligad” samt om kyrkan och integration.

Med Monica Jonsson, Daniel Onyango och Olivier Niyonkuru.

Andakt 11 juli 2021

En andakt med tema ”Efterföljelse”.

Medverkande Birgitta Eriksson, Ella och Albin Palm.

Lyssna här!

Andakt 4 juli 2021

En andakt med tema ”Sänd mig”.

Silas Nimmersjö, Debora Nimmersjö, Jonas Nimmersjö, Lina Nimmersjö. Sång och musik Margareta Lasson, Lina Nimmersjö, Karin Svanäng.

Söndag 20 juni 2021

En andakt i form av ett bildspel med tal på temat ”Förlorad och återfunnen” av Margareta Larsson och med sånger inspelade i tidigare gudstjänster i Gredelbykyrkan.

Söndag 30 maj 2021

En andakt om Noas ark med Maria Svanäng, Monica Svanäng och Markus Wallmark.

Söndag 23 maj 2021

Gudstjänst på Pingstdagen. Rut Casserfelt, Lina Nimmersjö, Margareta Larsson, Karin Svanäng.
Insamling till Equmeniakyrkan nationellt.
Se gudstjänsten på TBN play eller Facebook