Inspelade gudstjänster och andakter

Livesända gudstjänster

Inspelningar från livesända gudstjänster finns på Gredelbykyrkans Facebook och på TBN Play.

Övriga inspelningar

Här nedanför kan du se eller lyssna på några video- eller ljudinspelningar från Gredelbykyrkan

Söndag 25 april 2021

Ljudinspelning från livesänd gudstjänst.
Emma Gunnarsson, Rut Casserfelt. Sång Ella Palm.
Insamling till pastors- och diakonutbildningen.
Se gudstjänsten på TBN play eller Facebook.

Söndag 18 april 2021

Förinspelad andakt på tredje söndagen i Påsktiden. Tema Den gode herden.
Karin Svanäng, Anna Målsäter, Björn Målsäter och Sören Svanäng.
Musiken är hämtad från inspelningar där Gredelbykyrkans kör medverkar.

Långfredag 2 april 2021

Förinspelad andakt på Långfredag.
Rut Casserfelt och Kajsa Ekdahl. Orgelmusik Markus Wallmark.

Skärtorsdag 1 april 2021

Förinspelad andakt på Skärtorsdag.
Rut Casserfelt och Rune Eriksson. Orgelmusik Markus Wallmark.