Studiecirkel om klimatet

Välkommen till en intressant och högaktuell studiecirkel där vi tillsammans samtalar om klimatet och vårt ansvar som människor på den här planeten.

Vi kommer att träffas vid fem tillfällen. 

  1. Onsdagen den 24 mars.
  2. Onsdagen den 7 april
  3. Onsdagen den 21 april
  4. Onsdagen den 19 maj
  5. Onsdagen den 2 juni 

Samlingen sker digitalt mellan kl. 19.00 och ca 20.30. Länk skickas ut inför varje tillfälle. 

Jag kommer att referera en del från boken ”Därför sörjer jorden” av Peter Halldorf, men tillsammans kommer vi läsa boken ”Bråttom men inte kört” av Stefan Edman. Boken, som gavs ut 2020, ger en uppdatering om läget och utmaningarna. Den fokuserar på de positiva trender och lösningar som nu växer fram i världen. Det är en lättläst bok som tar upp allt från klimatpolitik, teknik och ekonomi till transporter, energi, konsumtion och den viktiga roll jordbruk och skogarna har. 

Ni som är intresserade och ännu inte anmält er skickar ett mail till Bengt Jonsson, senast söndagen den 21 februari.Mailadress: bengt.jon@gmail.com

Med vänliga hälsningar

Bengt Jonsson cirkelledare