Söndagstimme

Söndagstimmen
Söndagar kl 11.00 i samband med gudstjänst. Från 3 år.
Kontaktperson:
Margarita Escobar, tel. 0703-35 15 41