Pandemin

Aktuellt under pandemin

Lättade restriktioner från den 15 juli innebär enligt Folkhälsomyndigheten samlingar inomhus med ett maximalt antal av 50 personer.

Tänk på att hålla avstånd, undvika trängsel, hålla god handhygien och att ta hänsyn till varandra, vid sjukdomssymptom ska du stanna hemma.

Flera andakter och gudstjänster har spelats in som ljudfil eller video och kan avlyssnas eller ses på sidan Inspelningar