Gredelbykyrkan

Gudstjänst.

Jenny Dobers, pastor i Equmeniakyrkan och Regional kyrkoledare. Söndagsskola. Därefter samling med Jenny Dobers om gudstjänsters utformning, med hjälp av kyrkohandboken för Equmeniakyrkan