Gudstjänster

Aktuellt läge under pandemin

Vi följer myndigheternas restriktioner, vilket medför att för närvarande hålls inga gudstjänster eller samlingar med fler än 8 personer i lokalen. Gudstjänster och studiecirklar erbjuds digitalt.

En gudstjänst per månad kommer samtidigt att livesändas för dig som inte har möjlighet att närvara. För närvarande serveras inte kyrkkaffe. Flera andakter och gudstjänster spelas in som ljudfil eller video och kan avlyssnas eller ses på sidan Inspelningar