Digital samling om klimatet på söndag den 2/5 kl. 11

Digital samling om klimatet.

Bengt Jonsson och deltagare från den pågående
studiecirkeln om klimatet som ansvarar.

Efter samlingen kan vi
dröja kvar och fika tillsammans ”över nätet”.

Vill du också vara med? Kontakta info@gredelbykyrkan.se!