Gredelbykyrkans vision:

Vi vill vara en kyrka för alla åldrar och hela livet mitt i ett samhälle av människor med olika tro och livssyn.

Vi vill möta längtan och frågor om tro, hopp och kärlek med budskapet om Jesus Kristus och tillsammans kämpa för goda relationer mellan människor och en hållbar miljö.

Gredelbykyrkans årstema:

2019: Klimat och miljö

Teman för tidigare år:
Tema 2018: Leva tillsammans - i samtal
2017: Leva tillsammans - Kärlekens väg
2016: Leva tillsammans.
2015: Våga.
2014: Växa.
2011-2013: Vila (2011), Fira (2012) och Vandra (2013).
2009 och 2010: Tro och liv i kärlek.

2007 och 2008: Kropp & själ, lust & längtan.