Gredelbykyrkans styrdokument
Församlingsordning för Gredelbykyrkan

Hämta församlingsordningen här
Stadgar för Gredelbykyrkan

Hämta stadgarna här
Gredelbykyrkans informationsfolder

Hämta Gredelbykyrkans folder här
Gredelbykyrkans drogpolicy

Hämta policyn här
Gredelbykyrkans miljöpolicy

Hämta policyn här

Information om hantering av personuppgifter

Läs informationen här