Gredelbykyrkans styrdokument
Församlingsordning för Gredelbykyrkan

Hämta församlingsordningen här
Stadgar för Gredelbykyrkan

Hämta stadgarna här
Gredelbykyrkans informationsfolder

Hämta Gredelbykyrkans folder här
Gredelbykyrkans drogpolicy

Hämta policyn här
Gredelbykyrkans miljöpolicy

Hämta policyn här