Kom med och sjung i Gredelbykyrkans kör!!

Kören medverkar regelbundet vid gudstjänster i Gredelbykyrkan och gör även samarrangemang med andra körer och också egna utflykter någon gång per år.

Repertoaren är blandad med både äldre och modernare sånger.

Vi träffas till övning onsdagar klockan 19.15 i Gredelbykyrkan.

Kontaktperson: Karin Svanäng, 018-38 11 19 / 0705-61 10 76 karinsvanang@hotmail.com

I samarbete med


Körens program vintern 2017
Ladda ner här!
Markusmässan den 15 oktober
Markusmässan är en del av Equmeniakyrkans satsning "Markusåret". Mässan utgörs av 15 sånger där några är specialskrivna och flera har fått nytt körarrangemang av Lena Wohlfeil.

Gredelbykyrkans kör sjöng mässan i Gredelbykyrkan, Knivsta, den 15 oktober, tillsammans med sångare från Österledskyrkan i Gamla Uppsala, Sätunakyrkan i Märsta och Salem i Sigtuna. Lena Wohlfeil, Anna Eriksson och Linda Claremar har skrivit mässan.

I februari 2018 kommer vi att tillsammans åter fira Markusmässan i Österledskyrkan, Gamla Uppsala.

Lyssna på mässan från den 15 oktober i Gredelbykyrkan!
Foto: Jonas Nimmersjö