Kom med och sjung i Gredelbykyrkans kör!!

Kören medverkar regelbundet vid gudstjänster i Gredelbykyrkan och gör även samarrangemang med andra körer och också egna utflykter någon gång per år.

Repertoaren är blandad med både äldre och modernare sånger.

Vi träffas till övning onsdagar klockan 19.15 i Gredelbykyrkan.

Kontaktperson: Karin Svanäng, 018-38 11 19 / 0705-61 10 76 karinsvanang@hotmail.com

I samarbete med 


Körens program för slutet av 2019 och början av 2020 hittar du här
 
 


Foto: Sören Svanäng
Foto: Jonas Nimmersjö