Kom med och sjung i Gredelbykyrkans kör!!

Kören medverkar regelbundet vid gudstjänster i Gredelbykyrkan och gör även samarrangemang med andra körer och också egna utflykter någon gång per år.

Repertoaren är blandad med både äldre och modernare sånger.

Vi träffas till övning onsdagar klockan 19.15 i Gredelbykyrkan.

Kontaktperson: Karin Svanäng, 018-38 11 19 / 0705-61 10 76 karinsvanang@hotmail.com

I samarbete med 


Kom med och sjung i projektkören inför

"Till jordens yttersta gräns". Musikgudstjänst i Rotebrokyrkan, Rotebro.

Söndag 8/9 kl. 11.00


Medverkan av ett flertal körer under ledning av Lena Wohlfeil.

Övningar 22/8, 27/8, 4/9 7/9 ,se kalendariet.


Därefter övning onsdagar 19.15 enligt kommande schema.
 
 


Foto: Sören Svanäng
Foto: Jonas Nimmersjö