Kom med och sjung i Gredelbykyrkans kör!!

Kören medverkar regelbundet vid gudstjänster i Gredelbykyrkan och gör även samarrangemang med andra körer och också egna utflykter någon gång per år.

Repertoaren är blandad med både äldre och modernare sånger.

Vi träffas till övning de flesta onsdagar klockan 19.00 i Gredelbykyrkan, se program nedan.

Kontaktperson: Karin Svanäng, 018-38 11 19 / 0705-61 10 76 karinsvanang@hotmail.com

I samarbete med 


Med anledning av Corona-smittan kommer vi att pausa alla körövningar tills vidare.
Musikgudstjänsten i Österledskyrkan den 19 april är inställd.
Jag håller er uppdaterade och meddelar vad som gäller framöver, tills vidare INGEN ORDINARIE ÖVNING i Gredelbykyrkan.
Med vänlig hälsning Karin Svanäng

 
 

Foto: Sören Svanäng
Foto: Jonas Nimmersjö