Uthyrning av lokaler i Gredelbykyrkan

För information och bokning kontakta Monica Jonsson:
073-02 73 163, 
jonsson.monica.k@gmail.com

Priser 1-2 tim Halv dag Hel dag
Hela kyrkan 700:- 1200:- 2000:-
Kyrksalen inkl. kapprum och toalett 500:- 750:- 1250:-
Församlingssalen inkl. kök 500:- 750:- 1250:-
Loftet/övervåningen 300:- 500:- 800:-


Kyrksalen

Församlingssalen
Församlingssalen