Uthyrning av lokaler i Gredelbykyrkan

För information och bokning kontakta Monica Jonsson:
073-02 73 163, 
jonsson.monica.k@gmail.com

Priser 1-2 tim Halv dag Hel dag
Hela kyrkan 500:- 800:- 1500:-
Kyrksalen inkl. kapprum och toalett 400:- 600:- 1000:-
Församlingssalen inkl. kök 400:- 600:- 1000:-
Loftet/övervåningen 200:- 400:- 600:-


Kyrksalen

Församlingssalen
Församlingssalen