Konfirmation

En konfirmandgrupp planeras för de som är födda 2004.

För frågor om konformation kontakta pastor Rut Casserfelt.

E-post:
rut.casserfelt@gredelbykyrkan.se  
Telefon: 072-50 50 117