Gudstjänster och samlingar
Där inget annat anges äger samlingen rum i Gredelbykyrkan

September
Söndag 23/9 kl. 11.00
Gudstjänst. Arne Carlsson. Sång Anna Marklund.
Församlingsmöte efter gudstjänsten.
Lördag 29/9 kl. 13.00 - 16.30
Insamling till Världens barn med mat och musik.

13.00   Internationellt smörgåsbord med mat och fika.
Vuxna: 100 kr, barn under 18 år: 25 kr, barn under 10 år: gratis

15.00 - 16.30   Musik, insamling, överraskningar och hemliga gäster. S:t Maria Gospel m.fl.

Alla intäkter går till Världens barn. Kontanter eller Swish.

Kyrkorna i Knivsta i samarbete.            Se affisch
Oktober
Lördag 6/10 kl. 15.30
Regionfest för Equmeniakyrkan, Region Stockholm i Ekensbergskyrkan, Solna.
Info och anmälan se:
https://equmeniakyrkan.se/kalender/regionstamma-och-regionfest/
Söndag 7/10 kl. 11.00
Nattvardsgudstjänst. Rut Casserfelt.
Söndag 14/10 kl. 11.00
Gudstjänst med alla åldrar. Rut Casserfelt. Samuel Hummerdahl, bitr. generalsekreterare Equmenia, informerar. Scouter. Gredelbykyrkans kör. Medlemsvälkomnande. Bibelutdelning till konfirmander.
Insamling till Equmenia.
Kyrkkaffe.
Söndag 21/10 kl. 18.00
Samtalsgudstjänst. ”Nyfiken på en åklagares vardag”.
Thomas Bälter Nordenman. Sång Ditte Liss.
Lördag 27/10 kl. 10.00
Städdag i och utanför kyrkan.
Söndag 28/10 kl. 11.00
Gudstjänst. Predikan och sång Pär Hugosson, pastor i Equmeniakyrkan.
Kyrkkaffe med samtal.
November
Söndag 4/11 kl. 11.00
Nattvardsgudstjänst med ljuständning för de hemgångna. Rut Casserfelt.
Musik Inga-Greta Edwardsson och Markus Wallmark.
Onsdag 7/11 kl. 19.00
Bruk och missbruk av alkohol.

Information och reflektion med särskilt fokus på barns perspektiv. Helen Olsson, socionom och Lars Lewerth, preventionskonsult.
Söndag 11/11 kl. 10 – 16
Endagsretreat med Rut Casserfelt.
För mer
information se hemsidan under hösten.
Söndag 18/11 kl. 11.00
Samtalsgudstjänst. Anette Brandt. Sång Ella Palm.

Offerdag för sjukhuskyrkan.
Kyrkkaffe.
Församlingsmöte efter gudstjänsten.
Söndag 25/11 kl. 18.00
Ekumenisk gudstjänst i globala veckan.
Martin Valman och Rut Casserfelt.
Kören Samklang från Filadelfiakyrkan Rörstrand, Stockholm.
Torsdag 29/11 kl. 14.30
Andakt på Estrids gård.
December
Söndag 2/12 kl. 11.00
Gudstjänst på första advent. Rut Casserfelt.
Gredelbykyrkans kör och kören Låtar och Läten.

Kyrkkaffe.