Gudstjänster och samlingar
Där inget annat anges äger samlingen rum i Gredelbykyrkan

Juli
Söndag 21/7 kl. 18.00
Andakt i sommarkväll.
Onsdag 24/7 kl. 18.30 (Obs tiden!)
Sommaronsdag: Cykeltur runt Valloxen.
Samling vid Gredelbykyrkan. Medtag fika.
Ansvarig: Edwardsson.
Augusti
Onsdag 7/8 kl. 19.00
Sommaronsdag: Femkamp hos Edwardssons, Staffansvägen 12.
Söndag 11/8 kl. 18.00
Andakt i sommarkväll.
Onsdag 14/8 kl 18.30 (Ändrad tid!)
Sommaronsdag, vandring en bit på Upplandsleden.
Samling vid Ängbyskolan. Medtag fika. Fam. Jonsson ansvarar.
Torsdag 22/8 kl. 19.00
Körövning i Gredelbykyrkan inför Musikgudstjänsten 8/9. .
Fredag 23/8 kl. 18.30
Årsmöte för Barn och ungdom i Gredelbykyrkan, (BiG).
Fika serveras.
Söndag 25/8 kl. 11.00
Gudstjänst. Klimatfasta - och sen då? Videoseminarium från Equmeniakyrkans kyrkokonferens med Björn Wiman, kulturchef på DN och Martin Hedberg, meteorolog och klimatexpert.
Församlingsmöte efter gudstjänsten.
Tisdag 27/8 kl. 19.00
Körövning i Sätunakyrkan, Märsta, inför Musikgudstjänsten 8/9.

September
Söndag 1/9 kl. 11.00
Nattvardsgudstjänst. Lars Tillman.
Kyrkkaffe.

Onsdag 4/9 kl. 19.00
Körövning i Rotebrokyrkan, Rotebro, inför Musikgudstjänsten 8/9.
Lördag 7/9 kl.  10 - 16
Kördag i Rotebrokyrkan inför nedanstående musikgudstjänst.
Söndag 8/9 kl. 11.00
"Till jordens yttersta gräns". Musikgudstjänst i Rotebrokyrkan, Rotebro. Anna Eriksson, Gerard Willemsen. Medverkan av en projektkör under ledning av Lena Wohlfeil.
Onsdag 11/9 kl. 19.00 - 20.00
Samtalskväll.
Söndag 15/9 kl. 10.00 – 16.00
Tillsammansdag med andakt, aktiviteter och grillning.
Dagen börjar med en kyrkmacka.