Gudstjänster och samlingar
Där inget annat anges äger samlingen rum i Gredelbykyrkan

September
Torsdag 19/9 kl. 14.30
Andakt på Estrids gård.

Söndag 22/9 kl. 11.00
Gudstjänst. Lars-Anders Larsson m.fl.
Kyrkkaffe
Lördag 28/9 kl 13.00 - 16.30
Insamling till Världens barn med mat och musik.

13.00: Internationellt smörgåsbord med mat och fika.
Vuxna: 100 kr, barn under 18 år: 25 kr,
barn under 10 år: gratis

15.00 - 16.30: Musik, insamling, överraskningar och hemliga gäster.

Alla intäkter går till Världens barn. Kontant eller Swish.
Kyrkorna i Knivsta i samarbete.

Oktober
Onsdag 2/10 kl. 19.00 -  20.00
Bibelsamtal kring Apostlagärningarna.
Teol. Dr och tillika folkhögskollärare Bo Krister Ljungberg, Knivsta.
Lördag 5/10
Regionsfest för Equmeniakyrkans Stockholmsregion, i Rissnekyrkan, Sundbyberg.
17.00 Gudstjänst.
18.00 Middag och fest.
Läs mer på  https://equmeniakyrkan.se/kalender/regionfest/

Söndag 6/10 kl. 11.00
Nattvardsgudstjänst. Thord-Ove Thordson. Sång och musik Miriam och Ella Palm.
Söndag 13/10 kl 11.00
Sång- och musikgudstjänst. Gredelbykyrkans kör.
Kyrkkaffe.
Söndag 20/10 kl. 11.00
Gudstjänst. Samuel Hummerdal, bitr. generalsekreterare Equmenia. Sång Ditte Liss. Medverkan från BiG. Information om Equmenia.
Onsdag 23/10 kl. 19.00 - 20.00
Bibelsamtal kring Apostlagärningarna.
Teol. Dr och tillika folkhögskollärare Bo Krister Ljungberg, Knivsta.
Söndag 27/10 kl. 11.00
Gudstjänst. Linda Claremar. Sång Anne-Marie Morhed.
Kyrkkaffe.
November
Söndag 3/11 kl. 11.00
Nattvardsgudstjänst med ljuständning för de hemgångna.
Christina Molin, pastor i Equmeniakyrkan. Orgelmusik.

Söndag 10/11 kl. 11.00
Gudstjänst. Hans Stigzelius. Sång Lina Nimmersjö.
Församlingsmöte efter gudstjänsten.
Onsdag 13/11 kl. 19.00 - 20.00
Bibelsamtal kring Apostlagärningarna.
Teol. Dr och tillika folkhögskollärare Bo Krister Ljungberg, Knivsta.
Torsdag 14/11 kl. 14.30
Nattvardsgudstjänst på Estrids gård.

Söndag 17/11 kl. 11.00
Lina- en musikalisk monolog”. Dramatikern och teaterpedagogen Emy Stahl gestaltar Lina Sandell i en berättelse om kärlek, förtröstan och hårt arbete mitt i 1800-talets spirande väckelserörelse. Vi får också sjunga med i flera av de älskade sångerna.
Kyrkkaffe.
Söndag 24/11 kl. 10.00
Ekumenisk högmässa i S:ta Birgittakyrkan.
Präst Sv. Kyrkan och Jonas Nimmersjö.

December
Söndag 1/12 kl. 11.00
Gudstjänst på första advent. Jonas Nimmersjö.
Gredelbykyrkans kör.
Kyrkkaffe.
Söndag 8/12 kl. 16.00
Julkonsert med Knivsta kammarkör.