Gudstjänster och samlingar
Där inget annat anges äger samlingen rum i Gredelbykyrkan

Februari
Söndag 2/2 kl. 14 - 16
Spa för själen - En miniretreat, för kropp och själ, där vi finner gemensam återhämtning i tystnad. I samarbete med Uppsala missionskyrka.
Läs mer om Spa för själen!
Söndag 9/2 kl. 11.00
Samtalsgudstjänst om diakoni. Maria Schönning med flera.
Söndagsskola.

Söndag 16/2 kl. 11.00
Nattvardsgudstjänst. Rut Casserfelt, Monica Svanäng. Taizésånger.
Söndagsskola.
Kyrkkaffe.
Onsdag 19/2 kl. 19.00
Bibelsamtal kring Apostlagärningarna.
Teol. dr. Bo Krister Ljungberg.
Söndag 23/2 kl. 11.00
Gudstjänst. Lotta Thordson.
Söndagsskola.
Kyrkkaffe

Mars
Söndag 1/3 kl. 18.00
Kvällsgudstjänst. Anders Jarl, Monica Jonsson m.fl.
Söndag 8/3 kl. 11.00
Årshögtid. Rut Casserfelt tillsammans med Gredelbykyrkans styrelse. Gredelbykyrkans kör.
Söndagsskola.
Kyrkkaffe.
Församlingens årsmöte.
Upplandsmötet 14 - 15 mars, Uppsala Missionskyrka.

Tillsammans möts församlingar inom Equmeniakyrkan i Uppland till en helg för möjlighet till gemenskap och fördjupning.

Inbjudande församlingar: Gredelbykyrkan, Knivsta, Lyckebokyrkans församling Storvreta, Sätunakyrkans församling, Märsta, Uppsala Baptistförsamling, Uppsala Missionsförsamling, Valsätrakyrkans församling Uppsala, Österledskyrkans församling, Gamla Uppsala. Mötet arrangeras tillsammans med Studieförbundet Bilda.

Läs mer om Upplandsmötet!


Lördag 14/3
Kördag, Seminariedag, Högtidskväll och Musikkafé.
Läs mer om kördagen här!


Söndag 15/3 kl. 11.00
Högtidsgudstjänst.
Lasse Svensson, församlingarnas pastorer. Sång av möteskören. Kyrkkaffe.