Gudstjänster och samlingar
Där inget annat anges äger samlingen rum i Gredelbykyrkan.
Februari
Torsdag 22/2 kl. 14.30
Andakt på Estrids gård.
Söndag 25/2 kl. 11.00
Gudstjänst. Hans Stigzelius.
Kyrkkaffe.

Mars
Söndag 4/3 kl. 18.00
Kvällsgudstjänst. Pär Hugosson, pastor i Equmeniakyrkan, predikar och sjunger till gitarr.
 
Söndag 11/3 kl. 11.00
Årshögtid, nattvardsgudstjänst. Rut Casserfelt, Anette Brandt. Gredelbykyrkans kör.
Insamling till pastors- och diakonutbildningen.
Kyrkkaffe.
Församlingens årsmöte.
Onsdag 14/3 kl. 18.00
Kvällsmat och samtal med tema:
V
ad innebär påsktiden? Påsken i tro och tradition.
Vi läser Mark. 14-16.
Söndag 18/3 kl. 11.00
Gudstjänst. Maria Schönning. Sång Kristina
Westas.
Torsdag 22/3 kl. 14.30
Andakt på Estrids gård.
Söndag 25/3 kl. 11.00
Gudstjänst med alla åldrar. Rut Casserfelt. Sång Ella Palm. Scouter och ledare. Kyrkkorv.
Torsdag 29/3 kl. 19.00
Skärtorsdag. Nattvardsandakt. Rut Casserfelt.

Fredag 30/3 kl. 11.00
Långfredagsgudstjänst. Rut Casserfelt.
Musik Inga-Greta Edwardsson.
April
Söndag 1/4 kl. 11.00
Påskdagsgudstjänst. Rut Casserfelt. Sånggrupp.
Kyrkkaffe.
Söndag 8/4 kl. 18.00
Gudstjänst. Eva Salomonsson, följeslagare i Palestina och Israel. Internationella rådet.
Lördag 14/4 kl. 15.00
Konsertkarusellen:
Filip Jers Quartet.
Arrangör: Knivsta Musiksällskap.
Söndag 15/4 kl. 11.00
Gudstjänst med predikoplatsbyte.
Samuel Wångehag, pastor i Salem, Sigtuna. Gredelbykyrkans kör.
Kyrkkaffe.
Söndag 22/4 kl. 11.00
Nattvardsgudstjänst med utgångspunkt i nattvardspsalmernas innehåll och bakgrund. Rut Casserfelt. Musik Aaldert deBoer.
Insamling till Equmeniakyrkans nationella arbete.
Församlingsmöte efter gudstjänsten.
Maj
Söndag 6/5 kl. 11.00
Gudstjänst. Rut Casserfelt. Tonår.
Kyrkkaffe.
Torsdag 10/5 kl. 11.00
Ekumenisk friluftsgudstjänst i Lagga. Elinor Tidholm. Lagga Spelmän. Samling vid Lagga kyrka för procession till gamla prästgården där vi firar gudstjänst.
               Syföreningen bjuder på kyrkkaffe.
Torsdag 10/5 - lördag 12/5
Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Gävle.
Läs mer:
http://equmeniakyrkan.se/kyrkokonferens18/

Ingen gudstjänst i Gredelbykyrkan den 13/5.
Onsdag 16/5  kl. 18.00
Kvällsmat och samtal med tema:

Att leva i pingstens tid. Vad är anden och andlighet? Vi läser Mark 1:7-11

Torsdag 17/5 kl. 14.30
Andakt på Estrids gård.
Söndag 20/5 kl. 11.00
Gudstjänst med söndagsskolfest. Rut Casserfelt och söndagsskolan.
Kyrkkaffe.
Söndag 27/5 kl. 11.00
Nattvardsgudstjänst. Monica Klasson Svanäng.
Församlingsmöte efter gudstjänsten.
Juni
Söndag 3/6 kl. 11.00
Gudstjänst med i Rodenkyrkan, Norrtälje. Rut Casserfelt, Lotta Thordson och Gredelbykyrkans kör.
Söndag 10/6 kl. 11.00
Gemensam friluftsgudstjänst för Salem - Sätunakyrkan - Gredelbykyrkan i Viby by, Sigtuna.
Medverkan av församlingarnas pastorer.
Medtag kaffekorg för knyt.