Gudstjänster och samlingar
Där inget annat anges äger samlingen rum i Gredelbykyrkan

Vi följer myndigheternas anvisningar och regler och anpassar verksamheten med hänsyn till detta.

September
Tisdag 22/9 kl. 19.00
Ekumeniska bönegruppen. Kontaktperson Margareta Larsson.
Onsdag 23/9 kl. 10.30 - 12
Mötesplats skogsbacken. På kyrktomten möts vi för att samtala.
Ta gärna med fika.
Lördag 26/9 kl. 13 –16
Insamling till Världens barn med utomhusaktiviteter.
Tipspromenad, femkamp, brödförsäljning, kaffeservering. Röda Korset säljer böcker, leksaker m.m. från Kupan. Välkommen!

Söndag 27/9 kl. 11.00
Följ hemma! Livesänd
gudstjänst från kyrkokonferensen med avskiljning och förbönsakter. Info på Equmeniakyrkans hemsida.
(Ingen samling i kyrkan).
Söndag 27/9 kl. 18.00
Kvällsandakt. Ljudinspelning av andakten finns på hemsidan i efterhand.
Onsdag 30/9 kl. 10.30 - 12
Mötesplats skogsbacken. På kyrktomten möts vi för att samtala.
Ta gärna med fika.
Oktober
Måndag 5/10 kl. 18.30
Gudstjänst för alla med scouterna. Utomhus. Rut Casserfelt. Scouter och ledare. Insamling till Equmenia riks. Vid regn inne. Efter gudstjänsten fika eller grillning.
Tisdag 6/10 kl. 19.00
Ekumeniska bönegruppen. Kontaktperson Margareta Larsson.
Söndag 11/10 kl. 11.00
”Lovsång”. Gudstjänst. Rut Casserfelt. Sång Yvonne Platzack. Söndagstimme.
Livesänds på TBN play för dej som inte kan delta i kyrkan.

Lördag 17/10 Från 9.00
Städdag i och utanför kyrkan. Ta med fika.

Söndag 18/10 kl. 11.00
Gudstjänst. Anne-Marie Morhed, Göran Nilsson. Söndagstimme.
Torsdag 22/10 kl. 19.00
Ekumeniska bönegruppen. Kontaktperson Margareta Larsson.

Söndag 25/10 kl.  18.00
Kvällsandakt. Ljudi
nspelning av andakten finns på hemsidan i efterhand.
November
Söndag 1/11 kl. 11.00
Gudstjänst med ljuständning för de hemgångna. Rut Casserfelt. Söndagstimme.
Livesänds på TBN play för dej som inte kan delta i kyrkan.
Söndag 8/11 kl. 11.00
Gudstjänst. Församlingens styrelse. Söndagstimme.

12.15 Församlingsmöte.
Lördag 14/11 kl. 18.00
”Finlandia" - Linnékvintetten framför ett antal favoriter ur finsk repertoar med stycken av bland annat Jean Sibelius och Erna Tauro. Ingår i konsertkarusellen.

Entré 150 kr.
Begränsat antal platser enligt aktuella föreskrifter.
Söndag 15/11 kl. 18.00
Kvällsandakt. Inspelning av andakten finns på hemsidan i efterhand.
Söndag 22/11 kl. 11.00
Gudstjänst. Maria Schönning. Söndagstimme.
Söndag 29/11 kl. 11.00
Gudstjänst på första advent. Rut Casserfelt. Sång Ella Palm. Söndagstimme. Insamlingsperioden till mission i andra länder börjar. Livesänds på
TBN play för dej som inte kan delta i kyrkan.