Gudstjänster och samlingar
Där inget annat anges äger samlingen rum i Gredelbykyrkan

Februari
Onsdag 19/2 kl. 19.00
Bibelsamtal kring Apostlagärningarna.

Teol. dr. Bo Krister Ljungberg
.
Söndag 23/2 kl. 11.00
Gudstjänst. Lotta Thordson.
Söndagsskola  - "På äventyr med Gud"
Kyrkkaffe

Mars
Söndag 1/3 kl. 18.00
Kvällsgudstjänst. Anders Jarl, Monica Jonsson m.fl.
Söndag 8/3 kl. 11.00
Årshögtid. Rut Casserfelt tillsammans med Gredelbykyrkans styrelse. Gredelbykyrkans kör.
Söndagsskola  - "På äventyr med Gud"
Kyrkkaffe.
Församlingens årsmöte.
Upplandsmötet 14 - 15 mars, Uppsala Missionskyrka.

Tillsammans möts församlingar inom Equmeniakyrkan i Uppland till en helg för möjlighet till gemenskap och fördjupning.

Inbjudande församlingar: Gredelbykyrkan, Knivsta, Lyckebokyrkans församling Storvreta, Sätunakyrkans församling, Märsta, Uppsala Baptistförsamling, Uppsala Missionsförsamling, Valsätrakyrkans församling Uppsala, Österledskyrkans församling, Gamla Uppsala. Mötet arrangeras tillsammans med Studieförbundet Bilda.

Läs mer om Upplandsmötet!


Lördag 14/3
Kördag, Seminariedag, Högtidskväll och Musikkafé.
Läs mer om kördagen här!


Söndag 15/3 kl. 11.00
Högtidsgudstjänst.
Lasse Svensson, församlingarnas pastorer. Sång av möteskören. Kyrkkaffe.
(Ingen gudstjänst i Gredelbykyrkan).
Onsdag 18/3 kl. 19.00
Bibelsamtal kring Apostlagärningarna.
Teol. dr. Bo Krister Ljungberg.
Preliminär planering följer:
Söndag 22/3 kl. 11.00
Gudstjänst.
Söndag 29/3 kl. 11.00
Nattvardsgudstjänst
April
Torsdag 2/4 kl. 19.00
Samtalskväll om klimatfasta.
Palmsöndagen 5/4 kl. 11.00
Gudstjänst.
Långfredag 10/4 kl. 11.00
Gudstjänst.
Påskdagen 12/4 kl. 11.00
Gudstjänst.

Lördag 18/4 kl. 18.00
"Finlandia" - Linnékvintetten framför ett antal favoriter ur finsk repertoar med stycken av bland annat Jean Sibelius och Erna Tauro.
Ingår i konsertkarusellen. Läs mer om konserrten.
Entré 150 kr.
Söndag 19/4 kl. 11.00
Musikgudstjänsten "Till jordens yttersta gräns" firas i Österledskyrkan, Gamla Uppsala.
(Ingen gudstjänst i Gredelbykyrkan).
Lördag 25/4 kl. 16.00
Vårkonsert i Centrum för idrott och kultur (CIK).                      Medverkan av ett flertal av Knivstas körer.
Söndag 26/4 kl. 18.00
Kvällsgudstjänst med nattvard.
Insamling till
Equmeniakyrkans nationella arbete.
Onsdag 29/4 kl. 19.00
Bibelsamtal kring Apostlagärningarna.

Teol. dr. Bo Krister Ljungberg.
Maj
Söndag 3/5 kl. 11.00
Gudstjänst.
Söndag 10/5 kl. 11.00
Gudstjänst.
Församlingsmöte efter gudstjänsten.
Lördag 16/5
Städdag i och utanför kyrkan. Knytfika.

Söndag 17/5 kl. 18.00
Kvällsgudstjänst.
Söndag 31/5 kl. 11.00
Nattvardsgudstjänst.
Söndagsskolans avslutning.
Kyrkkaffe.
Juni
Söndag 7/6 kl. 11.00
Gudstjänst.
Söndag 14/6 kl. 11.00
Friluftsgudstjänst i Viby by, Sigtuna.