Gudstjänster och samlingar
Där inget annat anges äger samlingen rum i Gredelbykyrkan.
Oktober
Onsdag 18/10 kl. 18.00
Kvällsmat och samtal med tema: Vem tror jag på?
Vi läser Markus 1:1 "Här börjar glädjebudet.."
Lördag 21/10 kl. 10.00
Höststädning ute och inne i kyrkan.
Söndag 22/10 kl. 11.00
Gudstjänst med alla åldrar. Rut Casserfelt. Musik Aaldert deBoer.
Scouter och ledare. Kyrkkorv.
Söndag 29/10 kl. 11.00
Gudstjänst. Göran Gunner.
Församlingsmöte efter gudstjänsten.
November
Söndag 5/11 11.00
Gudstjänst med ljuständning. Nattvard. Rut Casserfelt. Musik Inga-Greta Edwardsson.
Kyrkkaffe.
Söndag 12/11 kl. 11.00
Gudstjänst. Sven-Erik Morhed. Sång Morhedsgruppen.
Onsdag 15/11 kl. 18.00
Kvällsmat och samtal med tema: Var finner jag min vila?
Vi läser Markus 6:31 "Följ med mig bort till en öde trakt."
Söndag 19/11 kl. 10.00 - 16.00
Endagsretreat med Rut Casserfelt.
Mer information finns här!
Söndag 26/11 kl. 10.00
Ekumenisk högmässa i S:ta Birgittakyrkan. Präst Sv. Kyrkan och Rut Casserfelt.
 December
Söndag 3/12 kl. 11.00
Gudstjänst på första advent. Rut Casserfelt. Gredelbykyrkans kör.
Kyrkkaffe.