Gudstjänster och samlingar
Där inget annat anges äger samlingen rum i Gredelbykyrkan

Maj
Lördag 25/5 kl. 18.00
Gudstjänst med konfirmanderna och Anders Jarl.
Söndag 26/5 kl. 11.00
Konfirmationshögtid med nattvard i Österledskyrkan, Gamla Uppsala. Anders Jarl. Musik av Gamla Uppsala Symphonic Band.
Kyrkkaffe.
Torsdag 30/5 kl. 11.00
Ekumenisk gudstjänst i Lagga. Samling vid Lagga kyrka för procession till gamla prästgården där vi firar gudstjänst. Karin Andersson m.fl. Lagga spelmän.
Syföreningen bjuder på kyrkkaffe.
Juni
Onsdag 5/6 kl. 19.00
Konsert i sommarkvällen med Knivsta kammarkör. Aftonbön.
Söndag 9/6 kl. 11.00
Gudstjänst. Lars-Anders Larsson m.fl.
Kyrkkaffe.

Söndag 16/6 kl. 11.00
Friluftsgudstjänst i Viby by, Sigtuna med Equmeniakyrkorna i Sigtuna och Märsta. Pastorerna Ann-Marie Johansson, Gärd Karlsson. Musik City brass.
Medtag kaffekorg för knyt.
 
Lördag 26/6 kl. 12.00
Midsommardagen. Ekumenisk friluftsgudstjänst Tilasgårdens tun i Husby-Långhundra. Martin Valman. Midsommardagskör under ledning av Bertil Magnusson.
Om det regnar flyttar vi in i Kyrkan.

Preliminär planering för sommaren följer:
Med reservation för ändringar.
Programmet fastställs omkring 14/6.
Program för sommaronsdagar
kommer i samband med det färdiga programmet.
Söndag 30/6 kl. 18.00
Andakt i sommarkväll.
Juli
14/7 kl. 18.00
Andakt i sommarkväll.
Augusti
Söndag 4/8 kl 18.00
Andakt i sommarkväll.
Söndag 18/8 kl. 18.00
Andakt i sommarkväll.
Söndag 25/8 kl. 11.00
Gudstjänst.
September
Söndag 1/9 kl. 18.00
Andakt i sommarkväll.
Söndag 8/9 kl. 11.00
"Till jordens yttersta gräns". Musikgudstjänst i Rotebrokyrkan. Medverkan av ett flertal körer under ledning av Lena Wohlfeil.
Söndag 15/9 kl. 14.00 - 19.00
Tillsammansdag med fika, aktiviteter, grillning och andakt.