Gudstjänster och samlingar
Där inget annat anges äger samlingen rum i Gredelbykyrkan

Februari
Söndag 24/2 kl. 11.00
Gudstjänst. Hans Bergström, pastor i Equmeniakyrkan.
Sång Morhedsgruppen.

Mars
Söndag 3/3 kl. 16.00
Konsert med Uppsala Kammarsolister och Kristian Möller.
En konsert i Konsertkarusellen. Entré 150 kr.
Läs mer på flygbladet!
Torsdag 7/3 kl. 14.30
Andakt Estrids gård.
Torsdag 7/3 kl. 19.00
Samtal om klimat och miljö.
Söndag 10/3 kl. 11.00
Årshögtid. Nattvardsgudstjänst. Rut Casserfelt. Gredelbykyrkans kör.
Välkomnande av medlem.

Kyrkkaffe.
ca 12.30 Församlingens årsmöte.
Torsdag 14/3 kl. 19.00
Samtal om klimat och miljö.
Preliminär planering av verksamheten:
Söndag 17/3 kl. 11.00
Gudstjänst
Torsdag 21/3 kl. 19.00
Samtal om klimat och miljö.
Söndag 24/3 kl. 11.00
Gudstjänst.
Torsdag 28/3 kl. 19.00
Samtal om klimat och miljö.
Söndag 31/3 kl. 11.00
Temagudstjänst med om klimatet.
April
Torsdag 4/4 kl. 19.00
Samtal om klimat och miljö.
Söndag 7/4 kl. 11.00
Gudstjänst med alla åldrar.
Torsdag 11/4 kl. 19.00
Samtal om klimat och miljö.

Söndag 14/4 kl. 11.00
Gudstjänst på Palmsöndagen.
Skärtorsdag 18/4 kl. 19.00
Nattvardsandakt.
Fredag 19/4 kl. 11.00
Gudstjänst på Långfredagen.
Söndag 21/4 kl.  11.00
GUdstjänst på Påskdagen.
Lördag 27/4 kl. 10.00
Städdag i och utanför kyrkan.
Söndag 28/4 kl. 11.00
Gudstjänst.
Maj
Söndag 5/5 kl. 11.00
Gudstjänst.
Söndag 12/5 kl. 11.00
Gudstjänst.
Söndag 19/5 kl. 11.00
Gudstjänst i Uppsala Missionskyrka. Rut Casserfelt, Torbjörn Bådagård. Gredelbykyrkans och Missionskyrkans körer.
Lördag 25/5 kl. 18.00
Gudstjänst med konfirmanderna. Anders Jarl, Rut Casserfelt.
Söndag 26/5 kl. 11.00
Konfirmationshögtid i Österledskyrkan, Gamla Uppsala.
Anders Jarl, Rut Casserfelt.

Torsdag 30/5 kl. 11.00
Ekumenisk gudstjänst i Lagga. Samling vid Lagga kyrka för procession till gamla prästgården där vi firar gudstjänst. Lagga spelmän medverkar.
Syföreningen bjuder på kyrkkaffe.
Juni
Onsdag 5/6 kl. 19.00
Konsert i sommarkvällen med Knivsta kammarkör.
Söndag 9/6 kl. 11.00
Gudstjänst.

Söndag 16/6 kl. 11.00
Gemensam friluftsgudstjänst för Salem - Sätunakyrkan - Gredelbykyrkan i Viby by, Sigtuna. Församlingarnas pastorer. Citykyrkans brass.
Medtag kaffekorg för knyt.