Föreningen för barn och  unga i Gredelbykyrkan

Equmenia Knivsta är en kristen barn- och ungdomsförening. Med utgångspunkt i den urkristna bekännelsen JESUS KRISTUS ÄR HERRE vill vi utforma vår verksamhet för Knivstas barn och ungdomar.

Equmenia Knivsta tillhör riksorganisationen

Genom en mångfald av arbetssätt vill Equmenia:

- berätta det glada budskapet om Kristus
- ta vår del av ansvaret för människors villkor
- verka för Kristi kyrkas synliga enhet
- främja personlig kristen tro och gemenskap i den kristna församlingen
- hävda den enskildes värde och utveckla förmågan till självständiga ställningstaganden
- stimulera till ansvarigt engagemang i samhälls- och kulturliv

Föreningspolicy för Equmenia Knivsta

Antagen den 4/11 2013, uppdaterad 28/8 2020.

Läs policyn här!

Certifikatet utdelat i kommunhuset den 4/6 2014
  
Information om medlemsavgifter och medlemskapsblankett

Information om hantering av personuppgifter

Kontakt:

Ordförande: Maria Svanäng tel. 0702-78 99 31
Kassör: Sören Svanäng tel. 070-564 89 66


facebook.com/equmeniaknivsta

Adress:
Equmenia Knivsta
Tomtebovägen 12
741 42 Knivsta
Plusgironummer: 2 39 65-7


Välkommen med i Equmenia du också!

 
Barn och ungdomsgrupper:

Söndagsskola
Söndagar kl 11.00 i samband med gudstjänst, från 3 år 

Kontaktperson:

Margarita Escobar, tel.
0703-35 15 41

Tonår
Fredagar kl. 18.30 - 21
Välkommen!

Kontaktperson:
Maria Svanäng tel. 0702-78 99 31
eller e-post till tonår:
tonargredelbykyrkan@gmail.com

Scout
Måndagar i Gredelbykyrkan
kl 18.30 - 20.00 (från 8 år)

Kontaktperson:
Sören Svanäng 070-564 89 66

Terminsprogram VT 2021


Scoutverksamheten drivs i samarbete med