Barn och ungdom i Gredelbykyrkan (BiG)
(View this page in english).

BiG är en kristen barn- och ungdomsförening. Med utgångspunkt i den urkristna bekännelsen JESUS KRISTUS ÄR HERRE vill vi utforma vår verksamhet för Knivstas barn och ungdomar.

BiG tillhör 

Genom en mångfald av arbetssätt vill BiG:

- berätta det glada budskapet om Kristus
- ta vår del av ansvaret för människors villkor
- verka för Kristi kyrkas synliga enhet
- främja personlig kristen tro och gemenskap i den kristna församlingen
- hävda den enskildes värde och utveckla förmågan till självständiga ställningstaganden
- stimulera till ansvarigt engagemang i samhälls- och kulturliv

Föreningspolicy för BiG

Antagen den 4/11 2013, uppdaterad 4/3 2019.

Läs policyn här!

Certifikatet utdelat i kommunhuset den 4/6 2014
  
Information om medlemsavgifter och medlemskapsblankett

Information om hantering av personuppgifter

Kontakt:

Ordförande: Maria Svanäng tel. 0702-78 99 31
Kassör:
Sören Svanäng tel. 070-564 89 66

facebook.com/gredelbykyrkanungdom

Adress:
Barn och ungdom i Gredelbykyrkan
Tomtebovägen 12
741 42 Knivsta
Plusgironummer: 2 39 65-7


Välkommen med i
BiG du också!

 
Barn och ungdomsgrupper:

Söndagsskola
Söndagar kl 11.00 i samband med gudstjänst, från 3 år 
(Utom vid gudstjänst med alla åldrar.)

Kontaktperson:

Margarita Escobar, tel.
0703-35 15 41
Tonår
Fredagar kl. 18.30 - 21

Kontaktperson:

Maria Svanäng tel. 0702-78 99 31
eller e-post till tonår:
tonargredelbykyrkan@gmail.com

Terminsprogram hösten 2019

Scout
Måndagar i Gredelbykyrkan
kl 18.30 - 20.00 (från 8 år)

Kontaktperson:
Sören Svanäng 070-564 89 66

Terminsprogram patrull Vargen
Terminsprogram upptäckarna


Scoutverksamheten drivs i samarbete med