Välkommen till Gredelbykyrkan!

Gredelbykyrkans vision:

Vi vill vara en kyrka för alla åldrar och hela livet mitt i ett samhälle av människor med olika tro och livssyn.

Vi vill möta längtan och frågor om tro, hopp och kärlek med budskapet om Jesus Kristus och tillsammans kämpa för goda relationer mellan människor och en hållbar miljö.

Något för alla

Vi har sång- och musikverksamhet, samlas för samtal om tro och livsfrågor och anordnar andra aktiviteter utifrån de behov som finns i vår kyrka eller i vårt samhälle.

facebook.com/gredelbykyrkan

Församlingen är en del av

BiG är en kristen barn- och ungdomsförening. Med utgångspunkt i den urkristna bekännelsen JESUS KRISTUS ÄR HERRE vill vi utforma vår verksamhet för Knivstas barn och ungdomar.

Aktuellt
Anmäl din Kyrkoavgift senast 31 oktober

Läs mer här!
”Till jordens yttersta gräns"

Equmeniakyrkans temaår 2019 – 2020 som börjar i höst, utgår från Apostlagärningarna.

Temaåret inleddes för Gredelbykyrkans del med en gemensam musikgudstjänst i Rotebrokyrkan den 8 september, där vår kör deltog tillsammans med fler. Musikgudstjänsten planeras firas även i Gredelbykyrkan under januari månad.

Fyra Bibelsamtalskvällar om Apostlagärningarna leds av Teol. Dr. och tillika folkhögskollärare Bo Krister Ljungberg, Knivsta, onsdagarna den 11/9, 2/10, 23/10 och 13/11 mellan kl. 19 – 20.

Ur kalendariet
Onsdag 23/10 kl. 19.00 - 20.00
Bibelsamtal kring Apostlagärningarna.
Teol. Dr och tillika folkhögskollärare Bo Krister Ljungberg, Knivsta.

Söndag 27/10 kl. 11.00
Gudstjänst. Linda Claremar. Sång Anne-Marie Morhed.
Kyrkkaffe.

Söndag 3/11 kl. 11.00
Nattvardsgudstjänst med ljuständning för de hemgångna.
Christina Molin, pastor i Equmeniakyrkan. Orgelmusik.

Söndag 10/11 kl. 11.00
Gudstjänst. Thord-Ove Thordson. Sång Lina Nimmersjö.
Församlingsmöte efter gudstjänsten.