Välkommen till Gredelbykyrkan!

Gredelbykyrkans vision:

Vi vill vara en kyrka för alla åldrar och hela livet mitt i ett samhälle av människor med olika tro och livssyn.

Vi vill möta längtan och frågor om tro, hopp och kärlek med budskapet om Jesus Kristus och tillsammans kämpa för goda relationer mellan människor och en hållbar miljö.

Något för alla

Vi har sång- och musikverksamhet, samlas för samtal om tro och livsfrågor och anordnar andra aktiviteter utifrån de behov som finns i vår kyrka eller i vårt samhälle.

facebook.com/gredelbykyrkan

Församlingen är en del av

BiG är en kristen barn- och ungdomsförening. Med utgångspunkt i den urkristna bekännelsen JESUS KRISTUS ÄR HERRE vill vi utforma vår verksamhet för Knivstas barn och ungdomar.

facebook.com/gredelbykyrkanungdom
BiG
tillhör 


Aktuellt

Vårkonsert med Knivsta kammarkör

Söndag den 29 april kl. 18.00

Klicka upp affischen.

Markusåret: Läs Markus - möt Jesus

Under läsåret 2017/2018 firar Equmeniakyrkan "Markusåret", där Markusevangeliet uppmärksammas.

Under året tas Markusevangeliet upp vid flera samtalstillfällen. Kommande tillfälle: 16/5.

Ur kalendariet

Söndag 29/4 kl. 18.00
Vårkonsert med Knivsta Kammarkör.

Söndag 6/5 kl. 11.00
Gudstjänst. Rut Casserfelt. Tonår.
Kyrkkaffe.

Torsdag 10/5 kl. 11.00
Ekumenisk friluftsgudstjänst i Lagga. Johanna Södergren, Rut Casserfelt. Lagga Spelmän. Samling vid Lagga kyrka för procession till gamla prästgården där vi firar gudstjänst. Syföreningen bjuder på kyrkkaffe.

Torsdag 10/5 - lördag 12/5
Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Gävle.
Läs mer: http://equmeniakyrkan.se/kyrkokonferens18/
Obs! Ingen gudstjänst i Gredelbykyrkan söndag den 13/5.