Tomtebovägen 12, Knivsta  
 Startsidan
 Kontakt
 Kalendarium
  Programblad
 Vision och tema
  Gredelbykyrkans folder
 Barn och ungdom i Gredelbykyrkan
 Konfirmation
 Sång och musik
 Information in english
  Internationellt
 Kyrkligt samarbete
 Pappacafé
 Stöd Gredelbykyrkan
 Styrdokument
 Lokaluthyrning
 Vägbeskrivning
 Länkar
 Bilder

Barn och ungdomsgrupperna har börjat vårterminen

Söndagsskola i samband med gudstjänster.
Scout måndagar kl. 18.30 - 20.00
Tonår fredagar kl. 18.30 - 21.00
Kontaktuppgifter och mer information se 
Barn och ungdom i Gredelbykyrkan.

Pappacaféet börjar terminen den 3 februari

Terminsprogram och kontaktuppgifter finns på sidan
Pappacafé.

Kom med och sjung i Gredelbykyrkans kör!

Läs mer på sidan
Sång och musik.

Aktuellt ur kalendariet:

Söndag 22/1 kl. 11.00
Gudstjänst med alla åldrar. Lotta Thordson. Tonår och söndagsskolan.
Kyrkkorv.

Söndag 29/1 kl. 11.00
Gudstjänst. Jonas Nimmersjö. Sång Elsa Bådagård.
Församlingsmöte.

Söndag 5/2 kl. 11.00
Verkstadsgudstjänst med nattvard. Linda Claremar, Monica Jonsson.

Onsdag 8/2 kl. 18.00
Kyrkonsdag, mat och samtal med tema:

"Leva tillsammans - Gud i vardagen". Lotta Thordson.

Söndag 12/2 kl. 16.00
Ekumenisk gudstjänst i Vassunda kyrka.

Linda Claremar och Hans Stigzeius.

Programblad för vintern finns här (pdf-format).

Gredelbykyrkan vill vara en kyrka för hela livet. Vi erbjuder rum för möten mellan Gud och människor, men också möten mellan människor.

Alla är välkomna att delta i vår gemenskap. Du behöver inte vara medlem för att komma till kyrkan.


Gredelbykyrkan har en anställd pastor som tillsammans med engagerade medlemmar ansvarar för verksamheten.

Facebook:
facebook.com/gredelbykyrkan

Församlingen är en del av
Barn och ungdom i Gredelbykyrkan (BiG)

BiG är en kristen barn- och ungdomsförening. Med utgångspunkt i den urkristna bekännelsen JESUS KRISTUS ÄR HERRE vill vi utforma vår verksamhet för Knivstas barn och ungdomar.

Facebook:
facebook.com/gredelbykyrkanungdom

BiG tillhör