Välkommen till Gredelbykyrkan!

Gredelbykyrkans vision:

Vi vill vara en kyrka för alla åldrar och hela livet mitt i ett samhälle av människor med olika tro och livssyn.

Vi vill möta längtan och frågor om tro, hopp och kärlek med budskapet om Jesus Kristus och tillsammans kämpa för goda relationer mellan människor och en hållbar miljö.

Något för alla

Vi har sång- och musikverksamhet, samlas för samtal om tro och livsfrågor och anordnar andra aktiviteter utifrån de behov som finns i vår kyrka eller i vårt samhälle.

facebook.com/gredelbykyrkan

Församlingen är en del av... är namnet på föreningen för barn och unga i
Gredelbykyrkan.

Equmenia Knivsta
är en kristen barn- och ungdomsförening. Med utgångspunkt i den urkristna bekännelsen JESUS KRISTUS ÄR HERRE vill vi utforma vår verksamhet för Knivstas barn och ungdomar.

https://www.facebook.com/equmeniaknivsta/

Föreningen tillhör riksorganisationen
Aktuellt
Hänsynsfull öppning

Gredelbykyrkan öppen för gudstjänster och andakter med hänsyn taget till att hålla avstånd mellan varandra. Vi följer myndigheternas rekommendationer och anpassar verksamheten efter hand.

Insamling till Världens barn

Lördag 26/9 kl. 13 –16

En dag med insamling till Världens barn:
Tipspromenad, femkamp, brödförsäljning, kaffeservering. Röda Korset säljer böcker, leksaker m.m. från Kupan. Välkommen!

Ekumenisk bönegemenskap

Ekumeniska bönegruppen träffas följande datum:
Tisdag 22 sept kl. 19, Tisdag 6 okt kl. 19, Torsdag 22 okt kl. 19
Alla samlingar tills vidare i Gredelbykyrkan.
Kontaktperson Margareta Larsson.

Inspelningar av gudstjänster och andakter

Information om ljudinspelningar av gudstjänster och andakter finns på sidan Inspelningar, se menyn till vänster:

Ur kalendariet (Uppdaterat 2020-09-20)

Onsdagar i september kl. 10.30 - 12
Mötesplats skogsbacken. På kyrktomten möts vi för att s
amtala. Ta gärna med fika.

Lördag 26/9 kl. 13 –16
Insamling till Världens barn med utomhusaktiviteter.
Se ovan! Välkommen!

Söndag 27/9 kl. 11.00
Följ hemma! Livesänd
gudstjänst från kyrkokonferensen med avskiljning och förbönsakter. Info på Equmeniakyrkans hemsida.
(Ingen s
amling i kyrkan).

Söndag 27/9 kl. 18.00
Kvällsandakt. Ljudinspelning av andakten finns på hemsidan i efterhand.