Välkommen till Gredelbykyrkan!

Gredelbykyrkans vision:

Vi vill vara en kyrka för alla åldrar och hela livet mitt i ett samhälle av människor med olika tro och livssyn.

Vi vill möta längtan och frågor om tro, hopp och kärlek med budskapet om Jesus Kristus och tillsammans kämpa för goda relationer mellan människor och en hållbar miljö.

Något för alla

Vi har sång- och musikverksamhet, samlas för samtal om tro och livsfrågor och anordnar andra aktiviteter utifrån de behov som finns i vår kyrka eller i vårt samhälle.

facebook.com/gredelbykyrkan

Församlingen är en del av

BiG är en kristen barn- och ungdomsförening. Med utgångspunkt i den urkristna bekännelsen JESUS KRISTUS ÄR HERRE vill vi utforma vår verksamhet för Knivstas barn och ungdomar.

Aktuellt
”Till jordens yttersta gräns"

Equmeniakyrkans temaår 2019 – 2020 utgår från Apostlagärningarna.

En musikgudstjänst på temat firas den 12/1 i Gredelbykyrkan .

Bibelsamtalskvällarna om Apostlagärningarna fortsätter under vårterminen, med Teol. Dr. Bo Krister Ljungberg, onsdagarna den 15/1, 19/2, 18/3 och 22/4 kl. 19.00.

Ur kalendariet

Söndag 24/11 kl. 10.00
Ekumenisk högmässa i S:ta Birgittakyrkan.
Johannes Sköldengen, Jonas Nimmersjö.


Söndag 1/12 kl. 11.00
Gudstjänst på första advent. Jonas Nimmersjö.
Gredelbykyrkans kör.
Kyrkkaffe.

Söndag 8/12 kl. 16.00
Julkonsert med Knivsta kammarkör.

Söndag 16/12 kl. 16.00
Julkonsert med Tonår och Gredelbykyrkans kör.
Servering.

Programblad för hösten finns här! (pdf)
Uppdaterat 2019-09-27

Vinterprogrammet kommer till 1:a advent.