Tomtebovägen 12, Knivsta  
 Startsidan
 Kontakt
 Kalendarium
  Programblad
 Vision och tema
  Gredelbykyrkans folder
 Barn och ungdom i Gredelbykyrkan
 Konfirmation
 Sång och musik
 Information in english
  Internationellt
 Kyrkligt samarbete
 Pappacafé
 Stöd Gredelbykyrkan
 Styrdokument
 Lokaluthyrning
 Vägbeskrivning
 Länkar
 Bilder

Kom med och sjung i Gredelbykyrkans kör!

Kören medverkar regelbundet vid gudstjänster i Gredelbykyrkan och gör även samarrangemang med andra körer och också egna utflykter någon gång per år.

Kom med och sjung i kören! Mer information om kören finns här!

Aktuellt ur kalendariet:

Onsdag 29/3 kl.18.00
Kyrkonsdag, mat och samtal med tema:
"Leva tillsammans - Kyrkan som en resurs för integration".
Samtal om verksamhetsutveckling.

Söndag 2/4 kl. 11.00
Gudstjänst med alla åldrar. Nattvard.
Kyrkkorv.

Söndag 9/4 kl. 11.00
Gudstjänst på Palmsöndagen. Hans Stigzelius. Gredelbykyrkans kör.
Kyrkkaffe.

Programblad för våren finns här (pdf-format).

Gredelbykyrkan vill vara en kyrka för hela livet. Vi erbjuder rum för möten mellan Gud och människor, men också möten mellan människor.

Alla är välkomna att delta i vår gemenskap. Du behöver inte vara medlem för att komma till kyrkan.


Gredelbykyrkan har en anställd pastor som tillsammans med engagerade medlemmar ansvarar för verksamheten.

Facebook:
facebook.com/gredelbykyrkan

Församlingen är en del av
Barn och ungdom i Gredelbykyrkan (BiG)

BiG är en kristen barn- och ungdomsförening. Med utgångspunkt i den urkristna bekännelsen JESUS KRISTUS ÄR HERRE vill vi utforma vår verksamhet för Knivstas barn och ungdomar.

Facebook:
facebook.com/gredelbykyrkanungdom

BiG tillhör