Välkommen till Gredelbykyrkan!

Gredelbykyrkans vision:

Vi vill vara en kyrka för alla åldrar och hela livet mitt i ett samhälle av människor med olika tro och livssyn.

Vi vill möta längtan och frågor om tro, hopp och kärlek med budskapet om Jesus Kristus och tillsammans kämpa för goda relationer mellan människor och en hållbar miljö.

Något för alla

Vi har sång- och musikverksamhet, samlas för samtal om tro och livsfrågor och anordnar andra aktiviteter utifrån de behov som finns i vår kyrka eller i vårt samhälle.

facebook.com/gredelbykyrkan

Församlingen är en del av

BiG är en kristen barn- och ungdomsförening. Med utgångspunkt i den urkristna bekännelsen JESUS KRISTUS ÄR HERRE vill vi utforma vår verksamhet för Knivstas barn och ungdomar.

Aktuellt
Terminsstart för scout och tonår

Scout: Måndagar 18.30 - 20.00 (från 8 år) Start 2/9.
Kontakt:
Sören Svanäng, 070-564 89 66.

Tonår: Fredagar 18.30 - 21.00 Start 23/8.
Kontakt:
Maria Svanäng 070-278 99 31
”Till jordens yttersta gräns"

Equmeniakyrkans temaår 2019 – 2020 som börjar i höst, utgår från Apostlagärningarna.

Temaåret inleds för Gredelbykyrkans del med en gemensam musikgudstjänst i Rotebrokyrkan den 8 september, där vår kör deltar tillsammans med fler.

Fyra Bibelsamtalskvällar om Apostlagärningarna leds av Teol. Dr. och tillika folkhögskollärare Bo Krister Ljungberg, Knivsta, onsdagarna den 11/9, 2/10, 23/10 och 13/11 mellan kl. 19 – 20.
Ur kalendariet
Torsdag 22/8 kl. 19.00
Körövning inför Musikgudstjänst 8/9.

Fredag 23/8 kl. 18.30
Årsmöte för Barn och ungdom i Gredelbykyrkan, (BiG).
Fika serveras.


Söndag 25/8 kl. 11.00
Gudstjänst. Klimatfasta - och sen då? Videoseminarium från Equmeniakyrkans kyrkokonferens med Björn Wiman, kulturchef på DN och Martin Hedberg, meteorolog och klimatexpert.
Församlingsmöte efter gudstjänsten.

Programblad för sommaren finns här! (pdf)
Uppdaterat 2019-08-14