Välkommen till Gredelbykyrkan!

Gredelbykyrkans vision:

Vi vill vara en kyrka för alla åldrar och hela livet mitt i ett samhälle av människor med olika tro och livssyn.

Vi vill möta längtan och frågor om tro, hopp och kärlek med budskapet om Jesus Kristus och tillsammans kämpa för goda relationer mellan människor och en hållbar miljö.

Något för alla

Vi har sång- och musikverksamhet, samlas för samtal om tro och livsfrågor och anordnar andra aktiviteter utifrån de behov som finns i vår kyrka eller i vårt samhälle.

facebook.com/gredelbykyrkan

Församlingen är en del av

BiG är en kristen barn- och ungdomsförening. Med utgångspunkt i den urkristna bekännelsen JESUS KRISTUS ÄR HERRE vill vi utforma vår verksamhet för Knivstas barn och ungdomar.

facebook.com/gredelbykyrkanungdom
BiG
tillhör 


Aktuellt


Bilder från Pappacaféets 10-årsfirande

Se pappacaféets sida!
Veckoaktiviteter i Gredelbykyrkan

Scout, måndagar 18.30 - 20, läs mer
Tonår, fredagar 18.30 - 21, läs mer
Pappacafé, fredagar 10 - 12, läs mer
Gredelbykyrkans kör, onsdagar 19.15 - 21, läs mer
Söndagsskola i samband med med gudstjänster kl. 11.00, läs mer

Markusåret: Läs Markus - möt Jesus

Under läsåret 2017/2018 firar Equmeniakyrkan "Markusåret", där Markusevangeliet uppmärksammas.

Markusmässa har firats i Gredelbykyrkan den 15/10
och i Österledskyrkan, Gamla Uppsala den 11/2.

Under året tas Markusevangeliet upp vid flera samtalstillfällen. Kommande tillfällen: 14/3, 25/4 och 16/5.

Ur kalendariet

Söndag 25/3 kl. 11.00
Gudstjänst med alla åldrar. Rut Casserfelt. Sång Ella Palm. Scouter och ledare. Kyrkkorv.

Torsdag 29/3 kl. 19.00
Skärtorsdag. Nattvardsandakt. Rut Casserfelt.

Fredag 30/3 kl. 11.00
Långfredagsgudstjänst. Rut Casserfelt. Musik Inga-Greta Edwardsson.

Söndag 1/4 kl. 11.00
Påskdagsgudstjänst. Rut Casserfelt. Sånggrupp.
Kyrkkaffe.