Välkommen till Gredelbykyrkan!

Gredelbykyrkans vision:

Vi vill vara en kyrka för alla åldrar och hela livet mitt i ett samhälle av människor med olika tro och livssyn.

Vi vill möta längtan och frågor om tro, hopp och kärlek med budskapet om Jesus Kristus och tillsammans kämpa för goda relationer mellan människor och en hållbar miljö.

Något för alla

Vi har sång- och musikverksamhet, samlas för samtal om tro och livsfrågor och anordnar andra aktiviteter utifrån de behov som finns i vår kyrka eller i vårt samhälle.

facebook.com/gredelbykyrkan

Församlingen är en del av

BiG är en kristen barn- och ungdomsförening. Med utgångspunkt i den urkristna bekännelsen JESUS KRISTUS ÄR HERRE vill vi utforma vår verksamhet för Knivstas barn och ungdomar.

Aktuellt
Extra församlingsmöte den 19 juli kl 18.00

Församlingsmötet hålls digitalt. En länk kommer mailas ut som ni kan logga in på innan mötet. Se utskickad information.
Inspelade sommarandakter

Inför sommarens söndagar har andakter spelats in som kan avlyssnas och i något fall även ses via Gredelbykyrkans hemsida: gredelbykyrkan.se/andakter

Se vårens gudstjänster i efterhand

Tidigare direktsända gudstjänster kan ses på TBN Play och Facebook i efterhand. Ljudinspelningar från dessa finns också på sidan Gudstjänster

Programblad för sommaren

Sommarens program kan ses i kalendariet, ett tryckt programblad finns i Gredelbykyrkan.
Programbladet som pdf finns här.

Ur kalendariet (Uppdaterat 2020-07-02)

Söndag 5/7
Att inte döma”. Inspelad andakt med Anne-Marie Morhed och Göran Nilsson. Se gredelbykyrkan.se/andakter


Onsdag 8/7 kl. 18.00
Grillkväll i Edeby backe 7, hos fam. Svanäng.
Ta med något att grilla!

Söndag 12/7
Inspelad andakt med Maria Svanäng.
Se gredelbykyrkan.se/andakter

Söndag 12/7 kl. 18 – 19

Öppen kyrka. Kom när du vill, tänd ljus, be en bön, läs dage
ns bibeltexter.

Onsdag 15/7 kl. 18.00
Vandring till Lunsentorpet. Samling vid Gredelbykyrkan. Ansvarig fam. Larsson. Ta med fika.