Välkommen till Gredelbykyrkan!

Gredelbykyrkans vision:

Vi vill vara en kyrka för alla åldrar och hela livet mitt i ett samhälle av människor med olika tro och livssyn.

Vi vill möta längtan och frågor om tro, hopp och kärlek med budskapet om Jesus Kristus och tillsammans kämpa för goda relationer mellan människor och en hållbar miljö.

Något för alla

Vi har sång- och musikverksamhet, samlas för samtal om tro och livsfrågor och anordnar andra aktiviteter utifrån de behov som finns i vår kyrka eller i vårt samhälle.

facebook.com/gredelbykyrkan

Församlingen är en del av

BiG är en kristen barn- och ungdomsförening. Med utgångspunkt i den urkristna bekännelsen JESUS KRISTUS ÄR HERRE vill vi utforma vår verksamhet för Knivstas barn och ungdomar.

Aktuellt
Verksamhet i Coronatider

För närvarande firas inte ”vanliga” gudstjänster i kyrkan, istället inbjuds till tillfällen med öppen kyrka, vandring på kyrkstigen, samtal i skogsbacken och vissa gudstjänster på webben. Se kalendariet.

Fika tillsammans i skogsbacken på onsdagar!

Onsdagar mellan 10.30 – 12.00 (fram till midsommar)
Ko
m till vår skogsbacke, ta gärna med fika, sitt ner på behörigt avstånd och samtala med varandra och med pastor Rut Casserfelt.
Ta del av gudstjänst på distans

Gudstjänsten den 7 juni kommer att direktsändes och kan liksom tidigare sända gudstjänster ses på TBN Play och Facebook i efterhand.

Ljudinspelningar finns också på sidan Gudstjänster

Ur kalendariet (Uppdaterat 2020-05-31)

Onsdagar 10.30 - 12
Kom till vår skogsbacke, ta gärna med fika, sitt ner på behörigt avstånd och samtala.

Söndag 7/6 kl. 11.00
Webbsänd Soffagudstjänst. Lars-Anders Larsson m.fl. Sång Ella Palm.
Gudstjänsten direktsänds på
TBN Play.

Söndag 14/6 kl.
11.00
Webbsänd andakt. Rut Casserfelt. Sång Ella Palm.
Förinspelad, sänds på
TBN Play.