Välkommen till Gredelbykyrkan!

Gredelbykyrkans vision:

Vi vill vara en kyrka för alla åldrar och hela livet mitt i ett samhälle av människor med olika tro och livssyn.

Vi vill möta längtan och frågor om tro, hopp och kärlek med budskapet om Jesus Kristus och tillsammans kämpa för goda relationer mellan människor och en hållbar miljö.

Något för alla

Vi har sång- och musikverksamhet, samlas för samtal om tro och livsfrågor och anordnar andra aktiviteter utifrån de behov som finns i vår kyrka eller i vårt samhälle.

facebook.com/gredelbykyrkan

Församlingen är en del av

BiG är en kristen barn- och ungdomsförening. Med utgångspunkt i den urkristna bekännelsen JESUS KRISTUS ÄR HERRE vill vi utforma vår verksamhet för Knivstas barn och ungdomar.

facebook.com/gredelbykyrkanungdom
BiG
tillhör 
Aktuellt
Sommarkvällskonsert med Knivsta kammarkör

Onsdag 5 juni kl. 19.00
Knivsta kammarkör under ledning av Jacob Grubbström sjunger musik av bl.a. Evert Taube, Nils Lindberg, Morten Lauridsen och Wilhelm Stenhammar.
Ekumeniska bönegruppen

Träffas varannan vecka för bön, bibelläsning och gemenskap. Informationsblad.

Kontaktas på bonegrupp.knivsta@gmail.com

Programblad för våren finns här! (pdf)
Uppdaterat 2019-05-08

Ur kalendariet
Lördag 25/5 kl. 18.00
Gudstjänst med konfirmanderna och Anders Jarl.

Söndag 26/5 kl. 11.00
Konfirmationshögtid med nattvard i Österledskyrkan, Gamla Uppsala. Anders Jarl. Musik av Gamla Uppsala Symphonic Band.
Kyrkkaffe.


Torsdag 30/5 kl. 11.00
Ekumenisk gudstjänst i Lagga. Samling vid Lagga kyrka för procession till gamla prästgården där vi firar gudstjänst. Karin Andersson m.fl. Lagga spelmän.
Syföreningen bjuder på kyrkkaffe.

Onsdag 5/6 kl. 19.00
Konsert i sommarkvällen med Knivsta kammarkör.
Aftonbön. Se ovan!


S
öndag 9
/6 kl. 11.00
Gudstjänst. Lars-Anders Larsson m.fl.
Kyrkkaffe.